Activar les famílies com agents clau en l’aprenentatge lector dels seus fills i filles

Un bon desenvolupament de la comprensió lectora a primària és un dels principals factors preventius del fracàs escolar

A Catalunya 1 de cada 4 infants té un baix nivell lector quan finalitza l’educació primària: tot i que a l’escola s’ensenya bé a llegir, la comprensió lectora depèn en gran mesura del clima lector i de l’acompanyament familiar que rebi l’infant de de casa (llegir contes en família, cantar cançons, explicar històries, fer jocs de paraules…).

Un baix nivell de comprensió lectora condueix a un baix rendiment acadèmic en moltes matèries com, per exemple, no entendre un enunciat de problemes matemàtics, no saber fer un resum d’un tema de medi o bé argumentar una opinió respecte a la idea principal d’un text literari. La recerca ens indica que l’alumnat que pertany a famílies amb pocs recursos econòmics, socials i culturals, presenta un menor nivell de competència lectora d’entre mig curs i un curs acadèmic menys del que li correspondria.

Les famílies, aliades de la lectura és una crida perquè escoles, biblioteques i entitats socials liderin accions que incrementin el potencial de les famílies en la promoció de la lectura!

Els estímuls de lectura que ofereix l’entorn familiar, els hàbits lectors de pares i mares i la presència de llibres a casa són factors determinants per desenvolupar la comprensió lectora dels infants.

Totes les famílies són capaces d’acompanyar positivament l’aprenentatge de la lectura des de casa, però no totes disposen del suport i les orientacions necessàries per a fer-ho possible. 

Des del programa LECXIT cridem a escoles, biblioteques i entitats socials a reforçar la competència lectora i el gaudi per la lectura des de l’entorn familiar. Per a fer-ho posem a l’abast dels agents que treballen amb les famílies un model per millorar les capacitats parentals en la promoció lectora, per tal que les famílies es converteixin en les millors aliades de la lectura per als seus fills i filles.

Us sumeu al repte?