Lectura per a l’èxit educatiu

0
municipis
+ 0
infants
0
espais Lecxit
0 h
DE VOLUNTARIAT ANUALS

Què és Lecxit

LECXIT és un programa de la Fundació Bofill que té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Des del projecte tenim el repte de garantir que tot l’alumnat finalitzi l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu desenvolupament educatiu i social.

Per fer-ho comptem amb una xarxa de 300 Espais Lecxit (centres educatius, biblioteques i entitats socials) a 150 municipis on més de 2000 persones voluntàries acompanyen setmanalment un infant de 4t, 5è o 6è de primària per fer de la lectura una experiència divertida i apassionant.

Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors i es coordina amb els centres educatius per triar els infants que més necessiten participar en el projecte.

Metodologia

1 alumne x 1 mentor/a

Durant el curs escolar

Espai Lecxit

20 sessions lectores

1 sessió cada setmana

1h cada sessió

Per què és necessari

52% vs 24%

A 4t de primària hi ha una distribució fortament desigual en els resultats d’assoliment de la competència entre centres educatius segons el seu índex de complexitat: 52,4% de l’alumnat té un nivell mitjà-baix o baix a les escoles d’alta complexitat, mentre que a les escoles de baixa complexitat aquest percentatge es redueix al 24,2%.

Context determinant

L’entorn proper és determinant perquè es desenvolupi l’hàbit i el gust per la lectura. Quan l’entorn no ho fa és necessari promoure altres espais en horari extraescolar a les biblioteques, entitats i a la comunitat per superar les desigualtats.

80% dels infants

Més del 80% dels nens de les comunitats econòmicament desfavorides perden les habilitats de lectura durant l’estiu perquè els hi manca accés a oportunitats d’enriquiment.

1 de cada 7 alumnes

1 de cada 7 alumnes finalitza primària amb un nivell baix de comprensió lectora i per tant no entenen el que llegeix. (Consell Superior d’Avaluació dels Sistema Educatiu 2022).

Mig curs acadèmic de diferència

El grau de competència lectora afecta de manera desigual a les famílies. L’alumnat que pertany a famílies amb baix nivell de renda, a 4t de primària presenta un nivell de competència lectora que es correspon a gairebé mig curs acadèmic menys que l’alumnat de famílies benestants.

1 any i mig

Els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d’escolarització als que no ho fan (OCDE 2011).

Què puc fer
per formar part del Lecxit?

Sigues Espai Lecxit

Tota escola, biblioteca o entitat social que tingui com a objectiu potenciar el gust per la lectura dels infants amb l’acompanyament d’una persona voluntària pot ser Espai Lecxit. Acull parelles lectores (infant + voluntari) al teu espai i dona’ls suport a les sessions lectores.

Sigues voluntari/ària

Tota persona que tingui motivació per la lectura, entusiasme per l’educació dels infants i compromís de participació al llarg del curs pot ser voluntari/aria Lecxit. Acompanya un infant a les sessions lectores i encomana’l la passió i l’hàbit lector.

destacat
destacat
destacat
destacat
destacat
destacat

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat els continguts propis d’aquest web, fins i tot amb una finalitat comercial, i només us demanem que en reconegueu l’autoria de la creació original.