La tasca principal del voluntari és acompanyar la lectura d’un infant. Convertir-se en el seu mentor i ajudar-lo a gaudir de la lectura esdevenint el seu referent lector. 

Construir una bona relació basada en la confiança ajudarà a conèixer els interessos de l’infant i poder fer propostes de lectura basades en el què li agrada. 

Cal tenir en compte algunes actituds com l’escolta activa, la cooperació, donar suport en les demandes i necessitats de l’infant, fer l’esforç per entendre i contextualitzar algunes reaccions o comportaments, tenir paciència i constància.