La lectura requereix anar a poc a poc i sense presses. Cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge que cal respectar, fent de la lectura un joc agradable amb el qual poder gaudir.