El projecte Lecxit gràcies a la iniciativa d’escoles, biblioteques i entitats socials ofereix un espai on desenvolupar el gust per la lectura a partir del compromís del voluntariat.

La lectura per plaer està associada a la competència lectora. PISA troba que una diferència crucial entre els estudiants que tenen un bon rendiment en l’avaluació de lectura i els que tenen un mal rendiment és que els primers llegeixin diàriament per plaer. Sembla ser que és més important llegir per plaer que la quantitat de temps que es dedica a llegir. 

Els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d’escolarització als que no ho fan (OCDE 2011). De mitjana en els països de l’OCDE, el 72% dels alumnes socioeconòmicament avantatjats llegeix diàriament per plaer mentre que només el 56% dels alumnes desfavorits van assenyalar el mateix (OCDE, 2011). De mitjana, els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d’escolarització als que no ho fan (OCDE 2011).