En els mesos d’estiu, tots els nens corren el risc de perdre part de l’aprenentatge obtingut durant el curs escolar. Això és especialment així en el cas d’infants amb famílies de baixos ingressos. Més del 80% dels nens de les comunitats econòmicament desfavorides perden les habilitats de lectura durant l’estiu perquè els hi manquen accés a llibres, a recursos d’aprenentatge, converses continuades amb les seves famílies així com activitats que els hi ofereixin oportunitats d’enriquiment (accés a biblioteques, activitats culturals etc.)